Prehľad diel v aukcii

Všetky diela v aukcii si môžete v dohodnutom čase pozrieť v aukčnej spoločnosti Art Bid, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava.

Položka č. 4305

Autor:
Eduard Antal

Názov diela:
PF 1990

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 25

Položka č. 4306

Autor:
Eduard Antal

Názov diela:
Kompozícia

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 50

Položka č. 4307

Autor:
Eduard Antal

Názov diela:
Kompozícia III.

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 600

Položka č. 4308

Autor:
Anton Jasusch

Názov diela:
Tatry

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 2750

Položka č. 4309

Autor:
Juraj Meliš

Názov diela:
IDEA I.

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 325

Položka č. 4310

Autor:
Juraj Meliš

Názov diela:
IDEA - triptych

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 900

Položka č. 4311

Autor:
Juraj Meliš

Názov diela:
Lejdýs & Džentlmens

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 3500

Položka č. 4312

Autor:
David Čársky

Názov diela:
Abstrakcia

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 50

Položka č. 4313

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
HAPPSOC I.

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 250

Položka č. 4314

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
Virtual Realitet - EGO

Trvanie do:
21.10.2020 21:00
1d 2h 6m

Aktuálna cena:
€ 50

Odoberajte novinky E-Mailom