Prehľad diel v aukcii

Všetky diela v aukcii si môžete v dohodnutom čase pozrieť v aukčnej spoločnosti Art Bid, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava.

Položka č. 3838

Autor:
Otis Laubert

Názov diela:
Mauríciova pravnučka predáva v obchode s metrovým textilom, č.2

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 1550

Položka č. 3839

Autor:
Jozef Srna

Názov diela:
Billboard

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 1500

Položka č. 3840

Autor:
Andrej Rudavský

Názov diela:
Hlava

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 3250

Položka č. 3841

Autor:
Mária Rudavská

Názov diela:
Okrídlené postavy

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 50

Položka č. 3842

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
Virtual Realitet - EGO

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 50

Položka č. 3843

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
SRDCE = 4. ČAKRA – ZELENÁ – ŠTVRTOK - RELAX

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 250

Položka č. 3844

Autor:
Oľga Bartošíková

Názov diela:
Nad morom

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 3750

Položka č. 3845

Autor:
Oľga Bartošíková

Názov diela:
Večné kamene

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 850

Položka č. 3846

Autor:
Bedrich Hoffstädter

Názov diela:
Akt v ateliéri

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 2900

Položka č. 3847

Autor:
Eugene Ivanov

Názov diela:
Bridges and Towers

Trvanie do:
12.08.2020 21:00
4d 1h 45m

Aktuálna cena:
€ 300

Odoberajte novinky E-Mailom