Prehľad diel v aukcii

Všetky diela v aukcii si môžete v dohodnutom čase pozrieť v aukčnej spoločnosti Art Bid, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava.

Položka č. 3110

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
Spektrum farieb – Petržalka

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 750

Položka č. 3111

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
Spektrum farieb – Petržalka

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 750

Položka č. 3112

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
Spektrum farieb – Petržalka

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 750

Položka č. 3113

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
TRIMINI

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 750

Položka č. 3114

Autor:
Alojz Klimo

Názov diela:
Kompozícia

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 750

Položka č. 3115

Autor:
Vladimír Kompánek

Názov diela:
Mačka

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 5000

Položka č. 3116

Autor:
Juraj Meliš

Názov diela:
Hľadanie identity III.

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 350

Položka č. 3117

Autor:
Juraj Meliš

Názov diela:
Hommage á Kassák, "Neklopiť"

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 290

Položka č. 3118

Autor:
Erik Binder

Názov diela:
ParkUhr

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 7500

Položka č. 3119

Autor:
Stano Filko

Názov diela:
HAPPSOC I.

Trvanie do:
08.04.2020 21:00
4d 19h 42m

Aktuálna cena:
€ 250

Odoberajte novinky E-Mailom