Dražobný poriadok online aukcie

I. Základné informácie

 1. Organizátorom aukcie je aukčná spoločnosť Art Bid, s.r.o, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 47 109 441, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka číslo: 88627/B
 2. Obhliadka dražených predmetov je možná vo výstavných priestoroch aukčnej spoločnosti Art Bid, Námestie SNP 13, Bratislava.
 3. Dražené predmety sú označené a popísané na internetovej stránke spoločnosti (https://artbid.sk).
 4. V priebehu aukcie je dražiteľ identifikovaný len číslom, ktoré mu systém pridelí po jeho registrácii aukčnou spoločnosťou.
 5. Dražiteľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.

II. Spôsob dražby

 1. Počas aukcie môže ktorýkoľvek dražiteľ podať vyšší cenový návrh (prihodiť), t.j. vyjadriť súhlas s nákupom draženého diela za ním navrhnutú cenu.
 2. Dražiteľ prihadzuje k cene ponúkaného diela z aktuálnej ceny predmetu:
  Aktuálna cena Prihodenie
  do 100 € min. 5 €
  do 1 000 € min 10 €
  do 5 000 € min 25 €
  do 10 000 € min 50 €
  do 20 000 € min 100 €
  nad 20 000 € min 200 €
 3. Koniec dražby sa automaticky predlžuje o 5 minúť, ak v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
 4. Ponúkané dielo je predané dražiteľovi s najvyššou ponukou, t.j. vydražiteľovi.

III. Podmienka účasti

 1. Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa a potvrdenie aukčnej spoločnosti o registrácii.

IV. Aukčná provízia

 1. Vydražiteľovi aukčná spoločnosť fakturuje províziu vo výške 12% + DPH, počítanú z vydraženej ceny.

V. Platba

Na základe vystavenej faktúry:

 1. prevodom na účet
 2. platba v hotovosti v priestoroch aukčnej spoločnosti Art Bid, Námestie SNP 13, Bratislava
 3. Platba musí byť realizovaná najneskôr 14 dní odo dňa predaja.

VI. Vydanie vydraženého diela

 1. Zaplatené diela budú vydražiteľovi vydané ihneď po zaplatení faktúry.

Odoberajte novinky E-Mailom

Chcete dostávať informácie o nových aukciách a občasné aktuality týkajúce sa aukcie ArtBid? Zo zasielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.